Natuur en Milieu Wijchen

Amfibieën

Padden-op

 

Amfibieën komen praktisch gelijktijdig uit hun winterslaap en trekken massaal naar een nabijgelegen poel, plas of gracht om hun eieren af te zetten en te bevruchten.
Zandbergseweg-2

Tijdens de trektijd (februari-april) worden talloze amfibieën overreden. Op de belangrijkste plaatsen zorgen we dat de salamanders, padden en kikkers veilig de overkant van de weg halen.

 

an de Zandbergseweg hebben we een
vaste oversteekplaats kunnen realiseren.

 

Ook aan de Leurseweg zijn nu
vaste schermen geplaatst.

In februari gaan we jaarlijks aan de slag voor de paddentrek. Lijkt het je leuk om mee te helpen, bel Dorien of Marco 024 64 14 459 of mail naar: dorientepas@gmail.com.

Resultaat van 2020

Locatie
Padden Salamanders Kikkers
Heumenseweg

2814

36

345

Leurseweg

473

71

18

Totaal

3287

107

363

Voor meer zie: Uitgebreide informatie

Zie artikel in de Maas- en Waalkanter.
De groep onderhoudt diverse poelen in gemeente Wijchen.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.