Natuur en Milieu Wijchen

Met je school de boom in

Landschapsbeheer Gelderland start (opnieuw) en mooi project, te weten “Met je school de boom in!”. Het is een project dat tot doel heeft kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool dichter bij de natuur te brengen door hen een onvergetelijke activiteit te bezorgen in de natuur.

DCF 1.0


Het project is jaren geleden begonnen en een aantal scholen is toen met succes aangehaakt.

Nog steeds gaan enkele scholen met hun leerlingen jaarlijks een keer lekker buiten aan het werk in de natuur, onder begeleiding van een vrijwilligersgroep. Bijvoorbeeld met het knotten van wilgen, verwijderen van dennen op de hei, schonen van poelen, takkenhoop maken voor vogels en kleine zoogdieren, om maar enkele activiteiten te noemen. Vanuit SLG hebben wij een aantal vrijwilligers geïnterviewd die ruime ervaring hebben met dit project. Allen zijn reuze enthousiast en willen hun ervaringen graag delen.

 
De Provincie Gelderland stelt, voor de komende jaren, subsidie aan SLG beschikbaar om “Met je school de boom in” nieuw leven in te blazen, de aanpak op te frissen, eigentijds te maken en om meer kinderen de kans te geven om een onvergetelijke dag buiten in de natuur te beleven en zo kennis te maken met werken in het landschap.

 
Hiertoe is SLG op zoek naar vrijwilligersgroepen die het leuk vinden om enkele keren per jaar een schoolklas te begeleiden met werken in de natuur en dat in het jaarlijkse activiteitenprogramma op te nemen.  Wat is hiervoor nodig? Een vast groepje vrijwilligers uit de werkgroep die het leuk vindt om de kinderen te begeleiden. Een vrijwilliger of meerdere vrijwilligers uit de werkgroep die de organisatie op zich wil nemen. Denk hierbij aan de contacten met de school en met SLG, het voorbereiden van de werkdag, zorgdragen voor het gereedschap, etc.

 
Voor geïnteresseerde vrijwilligersgroepen vindt een kennismakingsbijeenkomst plaats (indien nodig digitaal). Groepen die daarna verder willen krijgen een training aangeboden. Dit jaar ligt de focus op het werven en trainen van de vrijwilligersgroepen, het werven van scholen en het ontwikkelen van educatiemateriaal. Gezien de huidige stand van zaken omtrent het coronavirus kunnen de eerste werkdagen met scholen pas in het najaar van 2020 starten.

 
Ben je enthousiast en wil je meer weten, stuur dan een mail naar w.vanweersch@landschapsbeheergelderland.nl.

Graag voor woensdag 24 juni zodat wij daarna verder kunnen met de volgende stap.

Na die datum sturen wij een bericht hoe verder.

 

Hopelijk tot binnenkort!

Copyright © 2013. All Rights Reserved.