Fietspad Ravensteinseweg

Gemeente Wijchen moet zich aan de Natuurbeschermingswet houden.

De Vereniging Natuur en Milieu heeft bezwaar aangetekend tegen de plannen van de Gemeente Wijchen om een natuurstrook langs de Ravensteinseweg op te offeren aan een fietspad. Woordvoerder Theo Hesen: “Door het fietspad een paar meter verderop te leggen kan er veel natuur-onheil voorkomen worden”.

In het struweel langs de Ravensteinseweg zijn o.a. vossen, egels, eekhoorns, vleermuizen, dassen, wezels, bunzings en steenmarters gesignaleerd. De meeste daarvan zijn beschermde soorten, waardoor de Gemeente verplicht is eerst een ontheffing te krijgen van de Provincie Gelderland.
De Gemeente Wijchen lijkt niet van plan te zijn die aan te vragen, ondanks de aanbevelingen van een onafhankelijk onderzoeksbureau om dat wel te doen. Er zijn al illegaal piketpaaltjes geslagen, dus de Gemeente lijkt  van plan te zijn de werkzaamheden al in het komende broedseizoen uit te voeren. Dat is eveneens in strijd met de natuurwetgeving.

Theo Hesen: “Dit lijkt wel een slechte krimi. Ook de Gemeente moet zich aan de wet houden. Er lopen ter plekke nog verdere natuuronderzoeken, plannen voor eventuele compensatie zijn nog niet provinciaal goedgekeurd, alternatieven zijn niet afgewogen en de wettelijke procedures worden opzij gezet.
Zo mag de Gemeente zichzelf geen Omgevingsvergunning verstrekken”.

Vereniging Natuur en Milieu heeft in een gedetailleerd bezwaarschrift aan het College van B&W vastgelegd waarom deze plannen geen doorgang mogen vinden. Ook de Dienst Handhaving van de Provincie is op de hoogte gesteld van deze “krimi”.

Bijlage: bezwaarschrift “bezwaarschrift Ravensteinseweg”.

Gemeente geeft zichzelf “illegaal” toestemming 50 bomen te kappen!

Wijchen 6 februari

Wethouder Loermans heeft zichzelf alvast toestemming gegeven om langs de Ravensteinseweg 50 bomen te gaan kappen.  Aldus een “mededeling van voorgenomen kap” op de Gemeentepagina in plaatselijke pers.  Dat schiet de Vereniging Natuur en Milieu Wijchen in het verkeerde keelgat, getuige de protestbrief die aan het College verzonden is. De Vereniging stelt dat het niet legaal is om langs deze omweg toch bomen te gaan kappen.

L.S.

Bij deze tekenen wij officieel bezwaar en protest aan tegen uw voornemen om 1200 M2 eikenbomen te kappen langs de Ravensteinseweg t.b.v. de aanleg van een fietspad aldaar. U gaat daar ruim 50 waardevolle bomen kappen (wat u camoufleert door te spreken van 1200 M2).

U stelt dat deze houtopstand kapvergunningsvrij is. Daarmee gaat u voorbij aan het feit dat u zichzelf allereerst een omgevingsvergunning moet verlenen om deze bomen te mogen kappen. Die vergunning kunt u zichzelf niet verlenen zolang de bezwaarprocedure daarvoor loopt. Op basis van de Wet Natuurbescherming bent u vervolgens verplicht bij de Provincie Gelderland een ontheffing te verkrijgen om hier werkzaamheden te verrichten c.q. bomen te kappen. Los van een eventueel door de Provincie te verstrekken kapvergunning. Een en ander hebben wij in ons eerdere bezwaarschrift al duidelijk uiteengezet. Uw plan is dus anderszins wel degelijk vergunning plichtig, wat u tactisch niet vermeld in uw mededeling.

Wij hebben de Dienst Toezicht en Handhaving Wet Natuurbescherming van de Provincie Gelderland op de hoogte gesteld van uw mededeling.

Hoogachtend,

Theo Hesen

 

 

Nieuws

Uitstel Jubileumviering
We moeten helaas de viering van ons Jubileum uitstellen. Maar we gaan het wel vieren, naar we hopen in het voorjaar van 2022

ANBI
We hebben de ANBI-status aangevraagd en die is toegekend: zie ANBI

Vlindertuin
Voor de vlindertuin aan de Woeziksestraat is men op zoek naar vrijwilligers: Lees meer