Natuur en Milieu Wijchen

Natuurbeleidsplan

 
De Gemeente Wijchen werkt aan een Natuurbeleidsplan. Natuur en Milieu Wijchenis daar nauw bij betrokken via/met  Jordy Houkes en Theo Hesen. Een van de onderdelen van dat plan is een zogenaamde natuurwaardenkaart waarop iedereen belangrijke natuurzaken kwijt kan.
Dat kunnen waarnemingen zijn (gevoelige informatie over bedreigde diersoorten kun je beter delen via Waarneming.nl en dan eventueel “verbergen”).

 
Maar ook als je kansen ziet voor natuurontwikkeling, natuurbedreigingen etc. dan kun je die hier kwijt. Die informatie dient dan ook als input voor gemeentelijk beleid en werkzaamheden. Via onderstaande link vindt u de kaart.

 

De gemeente Wijchen wil graag, samen met haar inwoners, zorgen voor meer natuurlijk groen en biodiversiteit. Groen en natuur zijn belangrijk voor een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving. Om onze leefomgeving te verbeteren, gaan we samen met adviesbureau Sweco een natuurbeleidsplan opstellen. Daarin wordt ook vastgelegd hoe goede afwegingen tussen biodiversiteit en andere belangen kunnen worden gemaakt.

 

Bij het opstellen van het  plan kunnen we uw hulp gebruiken, want u kent Wijchen het beste! Waar ziet u kansen of knelpunten voor natuur en biodiversiteit? Heeft u bijzondere waarnemingen gedaan? Wat vind u belangrijk en wat zijn uw ideeën? Als bewoner kunt u uw input leveren via de invoerkaart. Uw inbreng gaan we gebruiken om meer beeld te krijgen van natuurwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Uw reacties blijven anoniem. Als u op onderstaande link klikt opent de kaart met uitleg.

Link: https://arcg.is/1Wy1Sz

 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.