Natuur en Milieu Wijchen

Over ons

De Vereniging Natuur en Milieu Wijchen is opgericht op 20 november 1991. Aanvankelijk om een vuist te maken tegen gemeentelijke plannen nucleair afval op te slaan op het bedrijventerrein Loonse Waard.

Oprichters zijn de heren P. Dijkstra, J. Boll en J. Schoenmaker.

Aanvankelijk dus een actiegroep die zich vooral met het milieu bezig hield. Nu richt onze vereniging zich in bredere zin op de bevordering van een beter milieu en handhaven en verbeteren van de natuur en de biodiversiteit in de Gemeente Wijchen

Daarnaast heeft de vereniging de volgende werkgroepen:

  • Amfibieën
  • Poelen
  • Knotten en snoeien
  • Vogels en nesten
  • Hoogstamfruitbomen
  • Natuur en landschap

De vereniging Natuur en Milieu Wijchen telt 97 leden en heeft ook donateurs die het werk financieel ondersteunen. Dit kan met het overmaken van een bedrag op Bankrekeningnummer: NL 47 SNSB 0783 2845 94 t.n.v. Natuur en Milieu Wijchen.
Al ons medewerkers zijn vrijwilligers. Gemaakte kosten worden vergoed.

RSIN 800620458

Copyright © 2013. All Rights Reserved.