Bestuur

Bestuur

Voorzitter: Theo Hesen
Secretariaat: vacant
Penningmeester: Jan de Boer (tevens website)
Leden: Selmar Burger, Hans Jaegers, Marco Plomp, Pieter Hermens


Werkgroepen

Natuur en landschap Theo Hesen
Landschapsbeheer: Hans Jaegers (wilgenknotten)
Snoeien: Joke Nijman
Amfibieën: Marco Plomp 
Poelen: Rina Pijnappels
Natuureducatie: Selmar Burger (vogelexcursies)
Vogels: Pieter Hermens (kerkuilen)
  Hans Jaegers (steenuilen)

Het bestuur ontvangt geen zg. bezoldiging of andere vergoeding. Gemaakte onkosten voor de vereniging worden indien nodig vergoed.


Statuten

De statuten van onze vereniging kunt u hier downloaden. In ieder geval een bepaling is nog te wijzigen. Namelijk dat het batig saldo bij opheffing naar een gelijksoortige natuurorganisatie gaat.


ANBI-erkenning

Natuur Wijchen is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ten algemene betekent dit dat wij ons inzetten voor het maatschappelijk belang en dat wij daarin aan eisen aangaande transparantie en goed bestuur voldoen.
Voor u betekent dit dat u contributies, donaties en schenkingen in mindering kunt brengen op uw belastingaangifte (volgens de regels die daarvoor gelden).
Voor ons betekent het dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over uw bijdragen. Die komen helemaal ten goede aan een groene toekomst voor Wijchen.


Beleidsplan

Natuur Wijchen is een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat uitvoering van onze groene ambities afhankelijk is van mensen die zich “om niet” in willen zetten voor de vereniging. In dit beleidsplan geven wij aan wat wij de komende jaren graag zouden willen doen en bereiken. Met uw financiële en praktische steun kunnen wij meer bereiken. Download het beleidsplan hier.  

Jaarverslag

Een terugblik op het afgelopen jaar. Op deze website vindt u al heel veel informatie. Voor een systematisch overzicht van ons werk in het afgelopen jaar download u hier het jaarverslag.

Nieuws

Dood aan de Sint Jakobsvlinder!
Sommige boeren voeren een uitroeiingscampagne.
Lees meer ...


Brandbrief aan Gemeente
De omgevingsvisie dient te worden vertaald in actief beleid om 2035 te halen.
Zie: Brief


Bijenburcht
Op onze pagina met tuintips staat een link naar een bouwplan.


Hatertse en Overasseltse Vennen
De druk op de Vennen neemt toe door toename toeristische atracties. Lees meer in onze Nieuwsbrief en onderteken de petitie.


Hoogstambrigade Balgoij
Vrijwilligers gezocht voor Hoogstamboomgaarden in Balgoij. Lees meer ...

Uitstel Jubileumviering
We moeten helaas de viering van ons Jubileum uitstellen. Maar we gaan het wel vieren, naar we hopen in het najaar van 2022

ANBI
We hebben de ANBI-status aangevraagd en die is toegekend: zie ANBI