Natuur en Milieu Wijchen

Tuinvogeltelling 2021

Het aantal vogelkijkers is in de gemeente Wijchen spectaculair toegenomen. Met de Nationale Tuinvogeltelling van 2020 deden nog 183 tellers mee; dit jaar waren er maar liefst 344 tuinvogelaars aan het tellen. De getelde vogelstand in Wijchen nam bijna even snel toe van 3096 exemplaren tot 5787.

In totaal deden in Nederland 188.175 mensen mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Zij telden 2.620.779 vogels. De meest getelde vogel is de huismus (bijna een half miljoen keer).
Net als vorig jaar werd ook in de gemeente Wijchen de huismus het meest geteld, gevolgd door de koolmees en pimpelmees.

De top 10 in Wijchen ziet er als volgt uit:

  1. huismus 1472
  2. koolmees 771
  3. pimpelmees 450
  4. merel 415
  5. houtduif 321
  6. vink 300
  7. roodborst 269
  8. kauw 263
  9. ekster 258
  10. Turkse tortel 231


Kraaien

Dat er zoveel kauwen zijn geteld is vooral te danken aan de kern Wijchen. In Balgoij werden opvallend veel putters gesignaleerd en in Batenburg waren dat heggenmussen. In Hernen werd de top 10 aangevoerd door grauwe ganzen. In Bergharen viel het aantal groenlingen op. In Niftrik staat de zwarte kraai op 3. Omdat ze bij de Vogelbescherming Alverna niet kennen, zijn die tellingen gevoegd bij Wijchen.


Mooi weer

Waardoor er zoveel mensen in de afgelopen 3 dagen in Wijchen geteld hebben? “Misschien dat het mooie weer ook meegespeeld heeft”, zegt Theo Hesen van de Vereniging Natuur en Milieu Wijchen.
“Wij zijn in ieder geval blij met een overweldigend gegroeide belangstelling voor de natuur in de eigen tuin. Vogels kijken kun je dus ook vanuit het keukenraam. Wie kijkt ziet meer!”

Copyright © 2013. All Rights Reserved.