Natuur en Milieu Wijchen

Vogels en nesten

De groep bevordert de kennis van vogels door het houden van excursies en zet zich in voor beschermde vogelsoorten in de gemeente Wijchen en naaste omgeving. Het plaatsen en controleren van nestkasten voor uilen behoort ook tot de vaste activiteiten.

 

Uilen

Om de uilenstand te bevorderen wordt door de werkgroep gezorgd voor nestgelegenheden en deze worden jaarlijks gecontroleerd en schoongemaakt. Verder wordt bijgehouden hoeveel jongen uitgekomen zijn en worden deze geringd. Dit om de verspreiding zo goed mogelijk te kunnen volgen.

De (potentiele-) broedlocaties van Steenuilen in de gemeente Wijchen zijn in rap tempo aan het verdwijnen. Door nieuwbouwprojecten en het slopen van oude vervallen schuren zijn de afgelopen jaren diverse (potentiele-) broedlocaties verdwenen.

De vereniging Natuur en Milieu Wijchen gaat samen met de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o. om deze reden 20 nestkasten voor Steenuilen ophangen in het buitengebied van de gemeente Wijchen. Dit is mogelijk omdat er een subsidie is verkregen vanuit het IJsvogelfonds van Vogelbescherming.

Het doel van het project is een positieve impuls te geven aan de populatie Steenuilen in de gemeente Wijchen.

 

Zwaluwen

Het bevorderen van de zwaluwenstand door het plaatsen van huiszwaluwkommen en gierzwaluwnestkasten.

GeleKwik

 

 


Excursies

Binnenkort gaan de vogelexcursies weer beginnen. Voor deelname kan men zich opgeven bij Selmar Burger (selmarburger@gmail.com)

 

Ooievaarsnest-01-kl

Plaatsen van nestkast voor de steenuil

 

 

Ooievaar

In Leur – in de nabijheid van de Hagert – is een ooievaarsnest geplaatst.

 

 

Voor de realisering hebben we subsidie gekregen van het
PrBCultFonds


Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.