Natuur en Milieu Wijchen

Het Oosterpark

 

We verzetten ons tegen een struinpad om daarmee een uniek stukje natuur in Wijchen te behouden. Dat stukje natuur is ontstaan doordat het gedeelte niet of moeilijk toegankelijk is, waardoor de das, de steenmarter en misschien de bever zich er thuis voelen.

Bekijk het filmpje! https://youtu.be/vh8nvgo6Kx8

Dit gebeurt ook in het Oosterpark. Dat willen de dassen en wij graag zo houden. De gemeentelijke plannen om het Oosterpark aantrekkelijker te maken stellen wij erg op prijs. Er zijn alleen een paar onderdelen waarvan de dassen en wij zeggen dat het anders moet:
– Geen struinpad langs het Wijchens Meer, daar wandelen de dassen al
– de skatebaan en eventuele voetbalkooi bij het zwembad, niet pal voor de dassentunnel
– niet méér water door de afwateringssloot, daar krijgen de dassen natte voeten van
(en als we toch bezig zijn, ook geen brug over De Meer, dat gaat ook dwars door de dassenroutes en natuurstroken).

Veel meer informatie over dassen vindt u op www.dasenboom.nl. Lees de rapporten, overtuig uzelf!

 

Het College


Verantwoordelijk wethouder Paul Loermans, gesteund door de rest van het College, wil de Herinrichtingsplannen doorzetten, ondanks een volledig tekort schietende Natuur Effect Rapportage.

Vanwege de aanwezigheid van beschermde diersoorten in het Oosterpark moet er een onderzoek gedaan worden naar de mogelijke effecten van de werkzaamheden. Dit rapport, opgesteld door bureau Mertens, rammelt aan alle kanten en voldoet op geen enkele wijze aan de criteria die daarvoor gelden.
Bureau Mertens is dan ook geen lid van de branchevereniging het Netwerk Groene Bureaus. Daarvoor gelden wel duidelijke kwaliteitscriteria.

Overtuig uzelf en lees het rapport van 201710 quick scan mertens en het tegenrapport van Oosterpark-contrascan_januari 2018.
In het laatste wordt gedetailleerd aangegeven wat de gevolgen van de werkzaamheden zijn voor dassen en natuur en ook waar het rapport van Mertens tekort schiet. Wij horen graag uw mening!

 

Herinrichtingsplannen Oosterpark

Meer informatie vindt u op de website van de Gemeente. En voor alle duidelijkheid. Wij vinden ook dat het Oosterpark wel leuker mag worden. Wij hebben afgelopen winter samen met de volkstuinders ruim 50 vogelnestkasten, eendenkorven, vleermuizenkasten en eekhoornkasten opgehangen en een educatieve route door het park aangelegd. Dat maakt het park leuker voor dieren maar zeker ook voor mensen. Maar door drie elementen anders te doen, kunnen deze plannen (zonder extra kosten) ook leuk worden voor dassen en natuur.

De ruimte voor het beoogde struinpad wordt nu al druk gebruikt:
– en zelfs door een steenmarter https://www.youtube.com/watch?v=-x0lY6j48F8


Met steun van

Deze campagne wordt gesteund door o.a.
• Stichting Das en Boom
• VolksTuindersVereniging de Vier Jaargetijden
• Gelderse Natuur en Milieu Federatie
• Vogelwerkgroep Nijmegen en omstreken
• Zoogdiervereniging
• Bijenhouders Oosterpark

… en heel veel Wijchenaren

Copyright © 2013. All Rights Reserved.