Natuur en Milieu Wijchen

Knotten en snoeien

 

In het najaar begint het knotseizoen 2019 – 2020. Dan knotten we weer en verwijderen we het waterlot van de wilgen in het buitengebied van Wijchen.

 

Wil je het ook eens ervaren en/of lid worden van de knotploeg dan ben je van harte welkom. We knotten zo’n acht keer op zaterdagochtend om de drie weken ongeveer drieenhalf uur.

De data in seizoen 2019/20: 12 oktober, 2 november (tevens de landelijke natuurwerkdag), 23 november, 14 december, 4 januari, 25 januari, 15 februari, 7 maart. Als het nodig is houden we 28 maart als reservedag aan.

De Knotploeg aan het werk

Het knotseizoen loopt globaal van half oktober tot half maart.

Opgeven bij Hans Jaegers, tel.: 024 642 42 12.

Bij de start van het seizoen 2015/16 werd Hans geïnterviewd door Omroep Wijchen. Zie: Knotten in Niftrik

Geknotte wilgen

 

 

 

 

 

 

 

Veel kenmerkende landschapselementen hebben regelmatig onderhoud nodig. De wilg is zo een element. Lange rijen wilgen zorgen voor een prachtig gezicht en ze spelen een grote rol in het habitat van verschillende dieren. Om de karakteristieke knotvorm te bereiken en te behouden, worden de takken van wilgen om de 3 á 5 jaar afgezaagd.

Van november tot april gaan we er regelmatig op uit om onderhoudswerk in de natuur te verrichten. Daar waar het gewenst is, planten we ook nieuwe bomen aan. Zo blijven deze bomen onderdeel van het Wijchense landschap. Iedereen die met een zaag en/of een takkenschaar kan omgaan is welkom om een keer op zaterdagochtend mee te doen met onze knotploeg

 

Meedoen is leuk en je kunt het knotten snel leren van ervaren knotters. Vanaf 16 is iedereen welkom, jonger mag ook, maar dan alleen onder begeleiding van een van de ouders.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.