Natuur en Milieu Wijchen

Natuur & Landschap

LoonseWaard

De Vereniging Natuur en Milieu Wijchen denkt en praat actief mee bij (her)-inrichting van waardevolle landschappen.
De ecologische verbindingszone Heumen-Horssen die door onze gemeente loopt is daar een voorbeeld van.

We houden ons ook bezig met de inrichting van  het voormalige  MOB-complex  aan de Boskantse Broekstraat in Alverna.
En we volgen ontwikkelingen in het natuurgebied de Berendonck kritisch.

 

Overige aandachtsgebieden:

Oosterpark
Onze activiteiten zijn er op gericht bestaande natuur te behouden en waar het kan nieuwe natuur te ontwikkelen. Lees meer >>

Fietspad Ravensteinseweg
Gemeente Wijchen moet zich aan de Natuurbeschermingswet houden, maar doet dat niet. Lees meer >>


Natuurbeleidsplan Wijchen

De Gemeente Wijchen werkt aan een Natuurbeleidsplan. Wij zijn daar ook nauw bij betrokken via / met  Jordy Houkes en Theo Hesen. Klik hier voor meer informatie. Link: https://arcg.is/1Wy1Sz


Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Plannen vormen een aantastingen van de  natuurwaarden van het Meer.
Zie: Brief aan College
De plannen zijn aangepast maar er is nog volop discussie. Zie artikel Omroep Gelderland.


Herinrichting N324 Grave-Nijmegen

Ziet er goed uit. We hebben nog wel wat opmerkingen (zie: brief).


Processierupsen

Advies aan het College van B&W. Zie brief.

We werken nauw samen met gemeente Wijchen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Staatsbosbeheer, Das & Boom en Gelders Landschap.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.