Over ons

Natuur Wijchen zet zich in voor natuur en landschap, milieu en klimaat. Natuurbescherming en natuurontwikkeling, natuureducatie, beheer en behoud van het agrarisch natuurlandschap, het tegengaan van milieuvervuiling, werken aan een stabiel klimaat. Dat is goed voor dieren en planten en goed voor mensen. Voor een duurzame samenleving.

Contactgegevens

Website: www.natuurwijchen.nl

Email: secr@natuurwijchen.nl

Post: Reigerstraat 45, Wijchen, 6601 DN

De vereniging Natuur en Milieu Wijchen telt 97 leden en heeft ook donateurs die het werk financieel ondersteunen. Dit kan met het overmaken van een bedrag op Bankrekeningnummer: NL 47 SNSB 0783 2845 94 t.n.v. Natuur en Milieu Wijchen.
Al ons medewerkers zijn vrijwilligers. Gemaakte kosten worden vergoed.

Jaarrekening
Ook al zijn wij een vrijwilligersorganisatie, zonder euro’s lopen wij al heel snel vast. Transparant als wij zijn vindt u hier onze jaarrekening over het afgelopen jaar. Wij hebben een budget voor projecten, een kleine z.g. continuïteitsreserve en een juridisch fonds voor het geval b.v. een kort geding noodzakelijk is.

RSIN-nummer: 800620458

Anbi-logo

Nieuws

Uitstel Jubileumviering
We moeten helaas de viering van ons Jubileum uitstellen. Maar we gaan het wel vieren, naar we hopen in het voorjaar van 2022

ANBI
We hebben de ANBI-status aangevraagd en die is toegekend: zie ANBI

Vlindertuin
Voor de vlindertuin aan de Woeziksestraat is men op zoek naar vrijwilligers: Lees meer