Natuur en Milieu Wijchen

Over ons

De Vereniging Natuur en Milieu Wijchen is opgericht op 12 november 1991. Aanvankelijk om een vuist te maken tegen gemeentelijke plannen nucleair afval op te slaan op het bedrijventerrein Loonse Waard.

Oprichters zijn de heren P. Dijkstra, J. Boll en J. Schoenmaker.

Aanvankelijk dus een actiegroep die zich vooral met het milieu bezig hield. Nu is onze vereniging meer een doe-vereniging geworden met de volgende werkgroepen:

  • Amfibieën en poelen
  • Knotten en snoeien
  • Vogels en nesten
  • Hoogstamfruitbomen
  • Natuur en landschap

De vereniging Natuur en Milieu Wijchen telt 74 leden en heeft ook donateurs die het werk financieel ondersteunen. Dit kan met het overmaken van een bedrag op Bankrekeningnummer: NL 07 INGB 000 201 98 22 t.n.v. Natuur en Milieu Wijchen.

Bestuur

Voorzitter: Rina Pijnappels
Secretariaat: Juul Adang
Penningmeester: Jan de Boer (tevens websitebeheerder)


Werkgroepen

Knotten: Hans Jaegers
Snoeien: Joke Nijman
Poelen: Veronique de Valk en Joke Nijman
Amfibieën: Dorien te Pas en Marco Plomp
Vogels: Selmar Burger (excursies)
Pieter Hermens (uilen)

Het bestuur van onze vereniging met van links naar rechts: Rina, Hans, Véronique, Selmar, Jan, Pieter en Joke

Copyright © 2013. All Rights Reserved.