Landschapsbeheer

Knotwilgen

Knotwilgen zijn een ouderwets sieraad van het agrarisch natuurlandschap. In vroeger jaren werden de takken voor allerlei doeleinden gebruikt. Nu dat niet meer gebeurt door de boeren zelf, moeten ze op andere manieren onderhouden worden.

De knotploeg

Knotwilgen zijn niet alleen landschappelijk belangrijk. Maar ook als broedplek voor steenuilen en andere vogels. Oudere, vaak holle knotwilgen bieden zomers onderdak aan allerlei soorten vleermuizen. Knotwilgen moeten iedere paar jaar dus van hun takken en waterlot ontdaan worden om te overleven.

De knotploeg van Natuur Wijchen onderhoudt  bijna 500 knotwilgen in de gemeente. Van de kleine vergoeding die dat soms oplevert wordt goed gereedschap, ladders etc. gekocht om goed en veilig te kunnen werken. Zonder kettingzagen!

Meedoen is leuk en je kunt het knotten snel leren van ervaren knotters. Vanaf 16 jaar is iedereen welkom, jonger mag ook, maar dan alleen onder begeleiding van een van de ouders. Het knotseizoen loopt globaal van half oktober tot half maart. Opgeven bij Hans Jaegers, tel.: 024 642 42 12.

Bij de start van het seizoen 2015/16 werd Hans geïnterviewd door Omroep Wijchen. Zie: Knotten in Niftrik

Heggen en hagen

Herstel en aanplant van natuurlijke heggen, de traditionele Maasheggen, zorgt voor meer natuurwaarden en voor een mooier landschap. Goede heggen zijn schuilplaatsen voor broedvogels, maar ook voor hazen, wezels en egels. Stichting Maasheggen en Kleinschalig Cultuurlandschap van Sjoerd Aertsen zijn in Wijchen onze vrienden op dit gebied.

Liendense Waard

 
 

Liendense Waard

De Liendense Waard bij Batenburg is misschien wel het mooiste natuurgebied van Wijchen, zeker wat vogels betreft.

De werkgroep Liendense Waard, vrijwilligers van het Gelders Landschap, knot de wilgen, ruimt afval en houd de plas/drasgebieden vrij van opslag van struiken. Zodat ook alle oever- en moerasvogels ruimte houden.

Appel

Hoogstamboomgaarden

Hoogstamfruit is voor een groot deel al verdwenen uit het landschap. Helaas, het is te bewerkelijk voor fruitboeren.  

Een groepje vrijwilligers in Balgoy helpt om daar hoogstamfruit te snoeien en te verjongen. Dat we daar toch van kunnen blijven genieten.  

Indien je mee wilt doen kun je je opgeven via het aanmeldingsformulier.

Op de ladder
Met de takkenzaag

Nieuws

Uitstel Jubileumviering
We moeten helaas de viering van ons Jubileum uitstellen. Maar we gaan het wel vieren, naar we hopen in het voorjaar van 2022

ANBI
We hebben de ANBI-status aangevraagd en die is toegekend: zie ANBI

Vlindertuin
Voor de vlindertuin aan de Woeziksestraat is men op zoek naar vrijwilligers: Lees meer