Natuureducatie

Vogelexcursies

Ieder jaar organiseert Natuur Wijchen een aantal vogelexcursies. Voor ervaren en zeker ook voor beginnende vogelaars. Leuke vogelgebieden in Wijchen maar ook daarbuiten. Op de fiets of dan carpoolend.

Aankondigingen vind je in onze nieuwsbrief en op de agenda elders op deze website. Denk aan de Liendense Waard, de Kraaijenbergseplassen, het Leurse bos, de Blauwe Kamer, Meinderswijk, de Ooijpolder als leuke vogelbestemmingen.

Voor deelname kan men zich opgeven bij Selmar Burger (selmarburger@gmail.com)

Nestkast oosterpark


Nestkastenroute

In het Oosterpark is een zogenaamde nestkastenroute uitgezet. Er hangen een veertigtal kasten, vooral voor vogels in allerlei soorten van grote bonte specht tot boomkruipertjes.

Maar er hangen ook kasten voor grote en kleine vleermuizen die daar in de zomer overdag onderdak vinden. Er komen in Wijchen zeker 12 soorten vleermuizen voor. Er hangen ook een tweetal kasten voor eekhoorns.

De bijbehorende informatieborden worden goed gelezen. Met dit project laten we zien dat je met eenvoudige middelen als nestkasten al veel diersoorten een steun in de rug kunt geven.

Vlinderweide

In het Oosterpark bevindt zich ook een vlinderweide. Dat is een demonstratieproject om te laten zien dat je op eenvoudige wijze een bloemrijke biotoop voor vlinders, bijen en aanverwanten kunt realiseren.

Zeker 70 % van de insecten is de afgelopen decennia verdwenen. Enerzijds door een overmatig gebruik van insecticiden, anderzijds omdat bloemen geen kans meer krijgen om te gaan bloeien. Voor dat laatste voeren we campagne voor meer vlinderweiden en een vlindervriendelijk maaibeheer van wegbermen en plantsoenen.

Nieuws

Uitstel Jubileumviering
We moeten helaas de viering van ons Jubileum uitstellen. Maar we gaan het wel vieren, naar we hopen in het voorjaar van 2022

ANBI
We hebben de ANBI-status aangevraagd en die is toegekend: zie ANBI

Vlindertuin
Voor de vlindertuin aan de Woeziksestraat is men op zoek naar vrijwilligers: Lees meer