Periodiek schenken

Wilt je ons structureel schenken, dan kan dat via een z.g. schenkingsovereenkomst. Meestal fiscaal heel aantrekkelijk voor jezelf. En voor ons meer zekerheid voor meerjarige groene projecten.

Natuur Wijchen heeft de z.g. ANBI-status om uw fiscale voordeel te garanderen.

Je legt je bijdrage voor minimaal vijf jaar vast. Vul daarvoor dit formulier in en stuur het in tweevoud op. Je krijgt één exemplaar weer ondertekend terug voor je eigen administratie.


Erfbelasting

Als ANBI betaalt Natuur Wijchen geen erfbelasting. Alles wat u nalaat, in de vorm van een legaat of erfstelling, komt ten goede aan natuur en milieu, landschap en klimaat in Wijchen.
Op www.toegift.nl vindt u meer informatie over nalaten aan goede doelen in het algemeen. Voor een goed gesprek over nalaten aan Natuur Wijchen kunt u altijd contact opnemen. Wilt u nalaten aan Natuur Wijchen dan moet u dat in een testament bij de notaris regelen.


Notaris

Uw notaris heeft daarvoor de volgende gegevens nodig: “Vereniging Natuur en Milieu Wijchen, ook handelend onder de naam Natuur Wijchen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nr. 40146580, kantoor houdende Reigerstraat 45, 6601 DN Wijchen”.
Met deze officiële gegevens is verwarring met andere organisaties uitgesloten. Het KvK-nummer is uniek, dus ook als wij verhuizen dan komt het met uw testament helemaal goed.


Specifiek doel

Ook voor een testamentaire schenking is het mogelijk die aan een specifiek onderwerp ten goede te laten komen. Neem contact op voor een gesprek over de mogelijkheden. Dat voorkomt postume problemen voor u en voor ons. Uw groene schenking wordt beter besteed!

Natuur Wijchen in uw testament !

Bankrekeningnr.: NL 47 SNSB 0783 2845 94 t.n.v. Natuur en Milieu Wijchen

Nieuws

Uitstel Jubileumviering
We moeten helaas de viering van ons Jubileum uitstellen. Maar we gaan het wel vieren, naar we hopen in het voorjaar van 2022

ANBI
We hebben de ANBI-status aangevraagd en die is toegekend: zie ANBI

Vlindertuin
Voor de vlindertuin aan de Woeziksestraat is men op zoek naar vrijwilligers: Lees meer