Periodiek schenken

Wilt je ons structureel schenken, dan kan dat via een z.g. schenkingsovereenkomst. Meestal fiscaal heel aantrekkelijk voor jezelf. En voor ons meer zekerheid voor meerjarige groene projecten.

Natuur Wijchen heeft de z.g. ANBI-status om uw fiscale voordeel te garanderen.

Je legt je bijdrage voor minimaal vijf jaar vast. Vul daarvoor dit formulier in en stuur het in tweevoud op. Je krijgt één exemplaar weer ondertekend terug voor je eigen administratie.

Bankrekeningnr.: NL 47 SNSB 0783 2845 94 t.n.v. Natuur en Milieu Wijchen

Nieuws

Dood aan de Sint Jakobsvlinder!
Sommige boeren voeren een uitroeiingscampagne.
Lees meer ...


Brandbrief aan Gemeente
De omgevingsvisie dient te worden vertaald in actief beleid om 2035 te halen.
Zie: Brief


Bijenburcht
Op onze pagina met tuintips staat een link naar een bouwplan.


Hatertse en Overasseltse Vennen
De druk op de Vennen neemt toe door toename toeristische atracties. Lees meer in onze Nieuwsbrief en onderteken de petitie.


Hoogstambrigade Balgoij
Vrijwilligers gezocht voor Hoogstamboomgaarden in Balgoij. Lees meer ...

Uitstel Jubileumviering
We moeten helaas de viering van ons Jubileum uitstellen. Maar we gaan het wel vieren, naar we hopen in het najaar van 2022

ANBI
We hebben de ANBI-status aangevraagd en die is toegekend: zie ANBI